KinderDansAcademie

Summer Dance Day Camp 2019

We don’t select talents, we make Talents.

Wat kun je van ons verwachten:

Genieten van de innovatieve lesprogramma’s gemaakt door onze hoog-professionele en ervarende dansdocenten.

Kleine groepen bieden alle mogelijkheid en veel aandacht voor de emotionele, creative en fysieke ontwikkeling van elke leerling.

KinderDansAcademie is een plek waar de gezellige sfeer van de lessen (gemixt met enthousiasme van de dansdocenten) een inspirerende omgeving creëert voor de kinderen om met plezier  dans en Ballet te kunnen leren.

DREUMES DANSLES
€39
per maand

PEUTERBALLET (3-jarigen)
€39
Per maand bij 1 les/ week

INTRODUCTIE MAAND
€50
Onbeperkt aantal lessen (3 weken)

PEUTERBALLET (3-jarigen)
€67
Per maand bij 2 lessen/ week


Prijs is per termijn van 4 lessen


Lessen zijn
30 minuten


Kleine groepen


Dreumes lessen met mama: leeftijd kinderen 1 t/m 2 jaar oud


Peuterballet: leeftijd 3-jarigen


Aanmelden van te voren – verplicht

KINDERLESSEN
€44
Per maand

SPITZENLESSEN
€20
Per maand bij 30-min les/week

KINDERLESSEN
€77
Per maand bij 2 lessen/week

INTRODUCTIE KINDERLESSEN
€ 50
Onbeperkt aantal lessen binnen 3 weken v.a. de 1-te proefles datum

Kortingen

-Bij Jaarbetaling (voor 30 september) een korting van € 30 Euro per/ familie
– Familiekorting: 2 en meer leerlingen die wonen op  hetzelfde thuisadres geldt een korting van €20 Euro per/ familie per/ dansseizoen
– Bij meer lessen voor dezelfde leerling geldt een korting van 25% op de 2de en elke volgende les.
– Geen kortingen op de Spitzen lessen

Voor Elite Dance Company en de Wedstrijd Team gelden andere prijzen.


Een proefles is gratis


Lessen zijn 45-60 min


Inhalen lessen mogelijk


Kortingen voor familieleden 


Vrienden korting


Is niet geldig voor de Spitzenles

Algemene Voorwaarden voor betalingen

Inschrijving is alleen mogelijk indien u toestemming geeft voor automatische incasso. De automatische incasso zal maandelijks op de 25-ste  van de maand uitgevoerd worden. Extra lessen, dansevenementen of andere producten zullen altijd apart worden geïncasseerd.

U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bankrekening. Indien om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd dient u ons direct op de hoogte te stellen.

Indien, om welke reden dan ook, het lesgeld niet voor de aanvang van het nieuwe termijn is ontvangen, heeft de leerling geen toegang tot de les. U bent echter wel verplicht om de betaling te voldoen.

Als de automatische betaling niet lukt word het nog een keer geprobeerd en ontvangt u bovenop de leskosten ook de administratiekosten van € 20 Euro bij berekend. Als het wederom niet lukt om de leskosten te incasseren dan zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten zullen aan u ook doorberekend worden.

Indien u het niet eens bent met een geïncasseerde bedrag, kunt u incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk gelden termijn. Bij herhaaldelijke stornering zonder geldende reden bent u administratiekosten verschuldigd a € 20 Euro. De incasso machtiging is opgesteld aan de hand van de richtlijnen SEPA. Hiermee wordt het betalingsverkeer op Europees niveau geregeld.

Het betreft groepslessen, geen privé lessen. Dat betekend als uw kind de les door persoonlijke omstandigheden moet missen hoewel de les voor de rest van de groep door ging kunt u geen korting op deze les vragen. Er bestaat vaak een mogelijkheid om deze les in te halen.

De allereerste keer betaalt u altijd voor de eerste en de laatste maand. Bijvoorbeeld als uw kind in oktober start met de lessen, dan betaalt u de eerste keer voor oktober+juni (eind van de dansseizoen). Daarna betaalt u steeds een maand vooruit.

Omdat het aantal van de lessen per maand in de loop van het jaar onregelmatig ligt, is de maandelijkse prijs als gemiddeld berekend (verdeeld door het aantal lesweken in het dansseizoen).

Bij tussentijdse opzegging van de lessen geldt een opzegtermijn van 4 weken. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Inschrijvingen kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Na het volgen van de proefles kunt u zelf het Inschrijfformulier op onze website invullen.

Wij accepteren helaas geen zelfstandige betalingen via de bank, pin of contante betalingen. Uitzondering kan voor de (korte) dansevenementen gedaan worden.

In de schoolvakanties bent u geen lesgeld verschuldigd omdat er geen lessen zijn.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk mits het om een langdurige ziekenhuisopname van de leerling zelf gaat.