Informatie

Wat houdt "een dansseizoen" in?

Een dansseizoen bestaat uit 10 maande les of 33 lesweken.

Het nieuwe dansseizoen begint dit jaar op 3 september 2018 en eindigt (afhankelijk van de lesdag) op 10 juni 2019. Na deze datum gaat de Zomer Lesrooster. Voor de zomerperiode dient de leerling zich apart aan te melden.

De lessen gaan van start bij minimaal zes inschrijvingen. Ingeschreven deelnemers krijgen bericht over het start van de les of wanneer er wijzingen zijn.

Let op: je reserveert een plaats in de groep en bent pas ingeschreven als je inschrijfformulier hebt ingevuld en het lesgeld hebt voldaan.

Inschrijvingen kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Inschrijven doe ja na de proefles. Bij inschrijving ben je verplicht tot betaling van het lesgeld. En het dient binnen 2 weken na afloop van de proefperiode betaald worden via de automatische incasso.

Betalingen: waar moet ik rekening mee houden?

Alle betalingen in iKDA kunnen alleen via het automatische incasso worden gedaan.

Alleen tijdens de allereerste betaling betaalt u voor de eerste + de laatste lesmaand van de schooljaar. Bijvoorbeeld als u start in oktober, dan betaalt u de eerste keer voor oktober + juni. Daarna betaalt u steeds een maand vooruit.

Het lesgeld moet vooraf betaald worden. Kijk op de Prijzen pagina voor meer informatie.

BELANGRIJK: Alle onze lessen worden in groep gegeven dat betekend als u de les door persoonlijke omstandigheden moet missen hoewel de les voor de rest van de groep door ging kunt u geen korting op deze les vragen. Er bestaan vaak een mogelijkheid om deze les in te halen (vraag jouw dansdocente erover).

Omdat het aantal van de lessen per maand in de loop van het jaar onregelmatig ligt is de maandelijkse prijs als gemiddeld berekend (verdeeld door het aantal lesweken in de dansseizoen).

In de schoolvakanties zijn er geen lessen en bent u geen lesgeld verschuldigd.

Worden er ook kortingen of acties aangeboden?

Ja, alle Acties en kortingen staan op lespagina of Prijzen pagina aangegeven.

Ik ben te laat met betaling, wat nu?

Bij latere betaling wordt automatisch administratiekosten van 12,5 Euro per te laat betaalde week bij berekend. V.a. de tweede herinnering en na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.

Ik wil stoppen met lessen: mag ik de rest van betaling terug krijgen?

Nee, helaas is restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, mits het om een langdurige ziekenhuisopname van de leerling zelf gaat.

Wij zijn op vakantie gewest waardoor ik deel van de maand danslessen gemist heb. Mag het verrekend worden of terug betaald worden?

Nee. Voor de groepslessen hebben wij gezamenlijke vakantierooster (zie elders op de website). Tijdens de basisschoolvakanties worden geen lessen gegeven en betaald. Wil je buiten deze periodes op vakantie gaan dan kunnen wij helaas geen lessen compenseren. (zie Algemene voorwaarden onderaan de pagina).

Ik heb een-twee lessen deze maand gemist: kan ik minder voor betalen?

Nee, helaas kan dat niet. Het gaat om de groepsessen. De prijzen daarom zijn door 10 maanden verdeeld. Wat wij wel kunnen bieden: is een inhaalles bij de andere groep (dezelfde leeftijd) op een andere dag binnen dezelfde week. Maak met jouw dansdocenten een afspraak erover.

Hoe worden privé lessen betaald?

Voor privé lessen spreek je de bepaalde lesdatum(s) af. Privé lessen betaal je meteen na de les.

Schoolgebouw, hebben jullie bijzondere regels?

Onder geen enkele reden is het toegestaan om het gebruik te maken van de overige spullen van het gebouw waar de danslessen gegeven worden.
Balletschool kan niet verantwoording gesteld worden voor de objecten die kapot zijn gemaakt door de kinderen en/ of de ouders zo als overige objecten, inventaris en/of het apparatuur.

Wat moet ik weten over een proefles?

Bij alle groepslessen is er een mogelijkheid om een proefles te volgen. Alleen dreumes en peuters mogen meerdere proefles aanvragen.

iKDA werkt met eigen lesmethodes en niet met het algemene dansante vorming (ADV). Dat betekend dat de les zit anders uit dan in alle andere balletscholen.

Op de website staat informatie over de eerste les. Als u het advies volgt, dan is het voor uw kind geen probleem moet zijn om zonder de ouder met de groep te gaan dansen.

Het is niet gebruikelijk voor een ouder om tijdens de (proef)les in de zaal aanwezig te zijn. Als de omstandigheden toe laten proberen wij de deur van de zaal tijdens de les open te houden zo dat de ouders les vanuit de foyer/ kleedkamer kunnen zien. Dit is echter niet van toepassing voor de dreumes lessen: helaas niet alle dansende mama’s vinden het prettig als er andere volwassenen zitten kijken daarom hebben wij met het kijken van de dreumes/ peuters lessen met mama ook gestopt.

Wij geven ongeveer 5 keer per dansseizoen de kijkuurtjes, dus u krijgt regelmatig te zien wat uw kindje geleerd heeft.

Kan een ouder foto's maken tijdens de (proef)les?

Tijdens de proeflessen en/ of gewone lessen is het niet toegestaan foto’s of de video te maken.

Foto- of video opnames kunnen de ouders maken tijden sommigen kijkuurtjes en speciale gelegenheid.

Overstappen naar de volgende groep, wanneer is dat?

Overstappen naar de volgende groep/ dansniveau in de loop van de dansseizoen mag alleen voor de kinderen die net 3 jaar zijn geworden en komen uit de les van de peuterdans met mama. Alle andere leerlingen kan naar de volgende niveau alleen in januari en juni overgestapt worden. Dit doen we om het ontwikkeling van alle leerlingen binnen de groep te bewaren.

Ik wil meer weten over de danskleding/ uniform?

Alle onze groepen dansen in de uniform. iKDA biedt de “Starters Danspakket” aan alle leerlingen. Dat betekend dat je hoeft nergens meer naar de danskleding gaan zoeken. Ook dans-/ balletschoentjes en alle benodigde voor de Jazzdans, Contemporary of Stretching les kun je bij ons bestellen.

Passetjes en passchoentjes zijn in de studio van iKDA aanwezig. Leerlingen kunnen na de proefles alles gaan passen en ook meteen bestellen.

De leerling is verhinderd: wat moet ik doen?

Het liefst zo snel mogelijk door te geven als het kind niet aanwezig kan zijn op de les. Graag uiterlijk voor 8:00 uur in de ochtend ontvangen wij de afmelding-mail. ALs je niet op tijd af zal melden kan de leerling deze les helaas ook niet inhalen.

Hou rekening mee dat de dansdocenten kunnen tijdens de lessen geen mails of berichten kijken.

Voor de leerlingen jonger dan 5 jaar is het belangrijk om consequent de lessen te volgen! Daar om is het voor deze leeftijdsgroep mogelijk om eventueel dansles met de andere groep in dezelfde week te volgen om de gemiste les in te halen. Let op: alleen als er plekken zijn in de andere groep.

Bij het geval van vele gemiste lessen proberen wij samen met de ouders naar een oplossing te zoeken om het dansniveau van de leerling toch te stimuleren.

Let op: gemiste lessen door de ziektes van de familieleden, bezoek aan externe evenementen, familievakanties die buiten de vakantiekalender vallen, opa-oma jubileums en dergelijke kunnen helaas niet ingehaald worden.

Nieuwe vakantiekalender wordt in september bekend gemaakt en naar iedereen opgestuurd.

Tijdens de voorbereidingsperiode voor het optreden hebben elke groep een andere lesprogramma dan andere groep van hetzelfde leeftijd. I.v.m. het leren van verschillende dansen is het inhalen van de les helaas niet mogelijk.

Behalve mijn kind is er niemand meer van de groep naar de les is gekomen. Wat nu?

Vooral in de wintermaanden door het weer en ziektes komt het regelmatig voor dat meerdere leerlingen en soms de hele groep niet naar de les kan komen. Om deze situaties voor zowel jouw kind, de gehele groep als dansdocente te voorkomen vragen wij jullie vriendelijk om uiterlijk om 9:00 uur ‘s ochtends een afmelding- mail te sturen.

Check daarom ook a.u.b. jouw mail voor dat je naar de les gaat want misschien zouden toch meerder leerlingen op het laatste moment afmelden.

Let op: tijdens de lessen kan dansdocent geen e-mails, sms-en bekijken of telefoon te beantwoorden. Dus jouw afmelding 5 minuten voor het begin van de les kan misschien niet gezien worden en zal “niet op tijd verzonden afmelding” gezien.

In het geval als het wordt door de hele groep niet op tijd afgemeld, de dansdocenten naar de studio is gekomen maar er is niemand van de groep aanwezig dan mag deze les helaas niet door de groep ingehaald worden en deze les wordt gewon door betaald.

Bij aanwezigheid van 2 leerlingen van de groep wordt er een de helft van de lestijd gedanst: dus (in totaal) 15-minuten – voor de Peuterballet of dreumes les; 20-minuten – voor de kleutergroepen en 30 min voor alle andere leeftijden. Daarna mag deze twee leerlingen naar huis.

Bij aanwezigheid van slechts 1 leerling gaat de les helaas niet door. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om minstens voor 9:00 uur ‘s ochtends op de lesdag te laten weten dat uw kind niet op de les aanwezig zal zijn om het ongemak voor de dansdocente en andere ouders en leerlingen te voorkomen.

Bij verhindering van de dansdocent wordt u telefonisch, per mail, via de sociaal medie en/of sms hierover geïnformeerd en de alternatieve lesdatum voorgesteld. Check vooraal daarom in de wintermaanden jouw mail voor dat je naar de les vertrekt.

Bij de lesuitval door afwezigheid van de dansdocent hoger dan 10% van het totale aantal lessen van het dansseizoen (dus meer dan 4 lessen in totaal), vindt restitutie van het lesgeld plaats over het aantal lessen dat boven het aantal van 10% ligt. Deze restitutie wordt aan het eind van de dansseizoen berekend.

Krijgen de ouders kijkuurtjes?

Er worden geen kijkuurtjes bij de Dreumes dansles met mama gegeven. Omdat niet alle ouders die de les samen met hun kleintjes volgen het aanwezigheid van de “publiek” – papa’s/ oma’s/ etc even fijn vinden. Wij kunnen helaas ook geen bezoekjes op deze lessen accepteren.

Voor alle andere groepen kunnen de ouders 4-6 keren per jaar een kijkje nemen bij de les. In het schooljaar dat er een optreden gepland staat i.v.m. de repetities wordt het aantal van de kijkuurtjes veel minder.

Is het mogelijk om later in het dansseizoen met de lessen te beginnen?

Ja, zeker. Op sommigen periode’s er komen elke week de nieuwe kindjes voor de proefles.

Wachtlijsten- wat is dat?

Indien groep vol is wordt er gezocht naar de volgende lesmogelijkheid en in tussentijd wordt er een wachtlijst opgesteld. Dezelfde geldt voor de nieuwe groep.

Zodra er genoeg aanmeldingen op de wachtlijst zijn wordt iedereen geïnformeerd en starten wij dan zo snel mogelijk ook de nieuwe groep.

Als de leerling wilt stoppen met de lessen?

Tussentijdse opzegging in het lesjaar moet minstens één maand voor het eind van betalingstermijn gebeuren. Bijvoorbeeld als je op 10 de februari een opzegmail hebt gestuurd en wilt per direct stoppen dan mag dat natuurlijk maar gaat jouw opzegging pas v.a. 1 april van start. Voor de maanden februari + maart moet dan toch betaald worden.

Ons dansseizoen eindigt in juni en de halfseizoen in januari. Dat betekend dat opzegging moet voor 1 mei of voor 1 december bij ons binnen zijn.

Het is niet mogelijk om mondeling of per sms de lessen op te zeggen.

Wanner zijn de vakanties?

Het vakantiekalender wordt in september bekend gemaakt en volgt de vakantie van de basisscholen waar de les plaats vindt.

Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen zijn er geen lessen.

Tijdens de vakanties organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen.

Wat gaan wij met uw persoonsgegevens doen?

Om uw kind een gedegen ballet- en danslessen te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u zojuist in het aanmeldingsformulier ingevuld. Uw bankgegevens zijn alleen nodig als wij het lesgeld bij u mogen incasseren.

Wij doen onze uiterste best om te handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zullen daarom uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het geven van het ballet- en danslessen. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de administratie van iKDA die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.

Door het aanvinken van het hokje machtigt u ons om de persoonsgegevens van u en uw kind te mogen verwerken. De persoonsgegevens zullen, conform de WBP, binnen twee jaar na het beëindigen van de ballet-/ danslessen van uw kind uit ons systeem worden verwijderd.

Recht op verzet

Als u van mening bent dat wij niet conform de WBP handelen kunt u ons dit kenbaar maken. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Klachtenregeling

Uw kind is bij de docenten van iKDA in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de les of in de organisatie van de dansacademie. Danslessen geven is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden, dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren.
Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de dansdocent. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Na het indienen van de klacht wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en vindt er eventueel een gesprek plaats. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. U krijgt na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.